انجمن های گفتگو وب سایت تجارت الکترونیکی پرشیا

 1. انجمن های تخصصی وب سایت تجارت الکترونیک ایران موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. در این بخش کاربران محترم می توانند مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را به مدیریت انجمن های گفتگو، ارائه فرمایند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 09:58 AM

 2. مباحث اقتصادی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 3. صنعت گردشگری موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. علیرغم وفور اماکن تاریخی، تفریحی و جاذبه های طبیعی در کشورمان، چه مسائلی باعث گردیده است که متاسفانه این صنعت نتواند موفق چندانی را در جذب توریست خارجی کسب نماید، راه حلهای پیشنهادی خود را نیز در رفع این مشکل ارائه بفرمایید.(با توجه به ویژگی های دینی و فرهنگی کشورمان راه حل کارشناسی ارائه بفرمایید).

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-18-2014, 02:01 PM

  2. علیرغم وفور اماکن تاریخی، تفریحی و جاذبه های طبیعی در کشور ایران چه مسائلی باعث گردیده که متاسفانه این صنعت نتواند سهم چندانی را در درآمد ارزی کشور به خود تخصیص دهد، صنعت گردشگری تا چه اندازه در ایجاد اشتغال موثر است، راه حلهای پیشنهادی خود را ارائه بفرمایید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 01:08 PM

  3. صنعت گردشگری به چه میزان در انتقال فرهنگ و تمدن کشورمان موثر می باشد؟ لطفاً تحلیل بفرمایید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 12:24 PM

  4. دیدگاهها و تصمیمات سیاسی دولت به چه میزان در جذب یا دفع توریست خارجی موثر است؟ لطفاً تحلیل بفرمایید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 01:12 PM

  5. برای جذب توریست و رشد و رونق صنعت توریسم به چه زیرساختارهایی نیاز است و آیا این شرایط در کشور ما مهیا است، لطفاً تحلیل بفرمایید.

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   07-30-2014, 10:25 AM

  6. سایر مسال مرتبط با صنعت گردشگری

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 6
 4. بررسی مشکلات کارگران موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-16-2014, 05:07 PM

  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-17-2014, 04:55 PM

  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-18-2014, 12:44 PM

  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-05-2014, 06:37 PM

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   07-31-2014, 03:57 PM

  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 01:00 PM

 5. تولیدکنندگان محصولات صنعتی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. مسائل مربوط به سایر صنایع

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   07-30-2014, 05:59 PM

 6. تولید کنندگان محصولات معدنی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 07:12 PM

  1. مسائل مربوط به مهندسی پزشکی، ژنتیک، هوا و فضا و انرژیهای نوین

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 01:50 PM

  2. مسائل مربوط به مهندسی صنایع، معادن، زمین شناسی و کشاورزی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 06:29 PM

  3. مسائل مربوط به مهندسی آب، صنایع غذایی و دریانوردی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-17-2014, 09:35 AM

  4. مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، برق. الکترونیک. کامپیوتر و مخابرات

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 06:22 PM

  5. مسائل مربوط به مهندسی نفت و پتروشیمی و پلیمر، عمران و معماری

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  6. مسائل مربوط به سایر رشته های مهندسی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 7. مرتبط با امور بهداشت و درمان( گروه پزشکان) موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. مسائل مربوط به پزشکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   06-22-2014, 09:44 PM

  2. مسائل مربوط به دندانپزشکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-18-2014, 12:32 PM

  3. مسائل مربوط به روانپزشکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-17-2014, 10:22 PM

  4. مسائل مربوط به دامپزشکی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 08:34 PM

  5. سایر مسائل مرتبط با امور بهداشت و درمان

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   07-30-2014, 07:06 PM

  1. مسائل مربوط به ریاضیات محض و کاربردی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-18-2014, 12:52 PM

  2. مسائل مربوط به فیزیک محض و کاربردی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 08:28 PM

  3. مسائل مربوط به شیمی محض و کاربردی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-19-2014, 07:34 PM

  4. سایر مسائل مرتبط با متخصصین علوم پایه

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
 8. مسائل اجتماعی و روانشناسی موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. مسائل مربوط به ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع این مشکلات (اعتیاد، سرقت، جعل اسناد و...)

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 08:03 AM

  2. مسائل مربوط به جامعه شناسی بیکاری و تورم (گرانی) و اثر آن بر ناهنجاریهای اجتماعی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 06:58 AM

  3. تاثیر میزان فقر فرهنگی و فقر اقتصادی بر بروز ناهنجاری های اجتماعی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 07:01 AM

  4. عوامل مهم ایجاد استرس های روزانه و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع این معضل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-15-2014, 12:30 PM

  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-20-2014, 12:59 PM

  6. سایر مسائل مرتبط با موضوعات اجتماعی، روان شناسی و حقوقی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   برو به آخرین پست

   توسط

   08-18-2014, 05:26 AM

 9. مسائل مرتبط با هنرمندان و صاحبان تخصص و حرفه موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 10. شرایط جغرافیائی، محیط زیست و اکوسیستم ایران موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 11. تحلیل ورزش ایران موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

در حال حاضر 18 کاربران آنلاین میباشند. تعداد 0 عضو و 18 مهمان

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 460 نفر در تاریخ 12-17-2014 و در ساعت 02:30 AM بوده است .

آمار و ارقام سايت انجمن های گفتگو وب سایت تجارت الکترونیکی پرشیاآمار و ارقام سايت انجمن های گفتگو وب سایت تجارت الکترونیکی پرشیا

موضوع ها
39
نوشته ها
43
کاربران
48
کاربران فعال
1

پیوستن seoupdate عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

Blogs
0
Entries
0
Last 24 Hours
0

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما است.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
انجمن دارای مطلب جدید خوانده نشده توسط شما نیست.
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده